We zijn er voor je

We vinden het belangrijk dat je je op school veilig voelt en je goed kunt ontwikkelen. We helpen je als je problemen hebt. Maar ook begeleiden we jou in de zoektocht naar een geschikte werkplek of  eventuele vervolgopleiding. Je kiest uiteindelijk zelf.

Mentor
Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt. Hij let er op dat jij je goed voelt. Want als jij je goed voelt, kun je vaak het beste presteren. Samen met je mentor geef  je je eigen 'ontwikkelingsperspectief' vorm.

Wanneer je persoonlijke problemen hebt die niet direct met leren te maken hebben, kun je die met jouw mentor bespreken. Soms kan de mentor de problemen niet oplossen. Je kunt dan aankloppen bij de leerlingbegeleider.

Veiligheid 
Alles op het gebied van veiligheid en begeleiding hebben we vastgelegd in een veiligheidsplan, pestprotocol en een zorgplan. Deze documenten kun je opvragen bij de vestiging.

Vertrouwenspersoon
Als je in een situatie terecht komt of problemen krijgt, waar je niet meer weet hoe je er mee om moet gaan, dan is er een vertrouwenspersoon. Aan de vertrouwenspersoon kun je dingen vertellen, die je liever niet aan een docent of schoolleiding vertelt. De vertrouwenspersoon luistert naar je en helpt je om een oplossing te vinden.

We zijn er voor je