Opbouw van Praktijkonderwijs

Oriënterende fase  
In deze fase ga je ontdekken wat jij leuk vindt en goed kan. Daarom krijg je alle vakken: algemeen vormende vakken en praktijkvakken.

Specialisatie fase
Vanaf het derde leerjaar ga je je specialiseren, naast het brede verplichte programma. Je richt je op één van de sectoren: Techniek, Groen, Handel & Economie of Zorg & Welzijn. In deze fase krijg je steeds meer praktijklessen. Daarnaast ga je op school aan het werk om ervaring op te doen met de werksituaties. Je ontwikkelt belangrijke competenties als werkhouding en taakgerichtheid. 

Stage
Tot slot volg je een externe stage bij een bedrijf. Het praktijkonderwijs heeft goede contacten met het bedrijfsleven, waardoor voor iedere leerling een passende stageplek wordt gevonden.  

Opbouw van Praktijkonderwijs