Praktijkonderwijs

Opbouw praktijkonderwijs

Oriënterende fase  
In deze fase ga je ontdekken wat jij leuk vindt en goed kan. Daarom krijg je alle vakken: algemeen vormende vakken en praktijkvakken.

Specialisatie fase
Vanaf het derde leerjaar ga je je specialiseren, naast het brede verplichte programma. Je richt je op één van de sectoren: Techniek, Groen, Handel & Economie of Zorg & Welzijn. In deze fase krijg je steeds meer praktijklessen. Daarnaast ga je op school aan het werk om ervaring op te doen met de werksituaties. Je ontwikkelt belangrijke competenties als werkhouding en taakgerichtheid. 

Stage
Tot slot volg je een externe stage bij een bedrijf. Het praktijkonderwijs heeft goede contacten met het bedrijfsleven, waardoor voor iedere leerling een passende stageplek wordt gevonden.  

Jouw route
Samen met jou kijken we naar je mogelijkheden. Dit noemen we jouw ontwikkelingsperspectief. Dit plan maken we in overleg met jou en je ouders/verzorgers, want jouw mening vinden we hierbij heel belangrijk. De docent coacht jou bij de uitvoer van het plan zodat we snel kunnen bijsturen als dat nodig is. Alle bewijzen zoals (branche)certificaten en rapporten verzamel je in jouw portfolio. Deze heb je later nodig als je werk gaat zoeken.

Diploma
Wist je dat je met het praktijkonderwijs een diploma kunt behalen? In het schooljaar 2019-2020 heeft een eerste groep leerlingen hun 'diploma praktijkonderwijs' behaald. Dat zal voor jou dus ook zo zijn!

Wil je verder?

Ben je klaar met Praktijkonderwijs dan kun je aan het werk. Wil en kun je meer, dan kun je ook voor een entree/mbo-opleiding kiezen. Om ervoor te zorgen dat de overgang zo goed mogelijk gaat, werken we veel samen met Campus Winschoten.