PrO-vmbo

Schakeltraject pro-vmbo

Is de stap naar het vmbo (nog) te groot? Of zijn er twijfels over praktijkonderwijs en de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg? Op advies van het (speciale) basisonderwijs kan je geplaatst worden in het schakeltraject vmbo-pro. Dit is een tweejarig traject dat erop gericht is om jou te laten doorstromen naar het vmbo. Wij bieden jou tijdens dit traject volop ondersteuning en structuur zodat jouw praktische kennis en vaardigheden daarna goed aansluit op de vmbo-profielen. Eenmaal op het vmbo krijg je ook extra ondersteuning. Met het schakeltraject pro-vmbo-klas heb je uitzicht op een diploma vmbo-basisberoepsgerichte leerweg. De criteria om in aanmerking te komen voor deze klas zijn gelijk aan de criteria voor extra ondersteuning binnen het vmbo op de reguliere vestigingen, voorheen leerwegondersteuning.

In de bovenbouw biedt vestiging PrO Winschoten eventueel onderwijs in samenwerking met Campus Winschoten voor toekomstige leerroutes van het vmbo, namelijk het leerwerktraject, entree-onderwijs en de vakmanschapsroute. Zowel leerlingen van het praktijkonderwijs als het vmbo kunnen hiervoor in aanmerking komen. Een aantal leerlingen volgt momenteel de symbiose-opleiding voor het entreeonderwijs op Campus Winschoten.